SEO analýza – prvý krok k SEO optimalizácii

SEO analýza je hĺbková metóda, ktorá hodnotí web stránku a navrhuje riešenia pre zlepšenie jej pozície v internetových vyhľadávačoch z hľadiska SEO optimalizácie. Analyzuje celkovú situáciu, hodnotí súčasný stav a vytvára podklady a riešenia pre následnú optimalizáciu web stránky.

SEO analýza pripravuje presné a konkrétne odporúčania pre dosiahnutie vyšších pozícií vo vyhľadávačoch a pre získanie návštevníkov vašej web stránky. Pripravené riešenia a analýzy si vyžadujú aplikovanie konkrétnych techník SEO optimalizácie v závislosti od návrhu optimalizácie web stránky.

Spoločnosť Relytech Nitra pripraví pre vašu web stránku profesionálnu SEO analýzu, ktorej súčasťou bude plán optimalizácie, určenie jej postupu a kalkulácia prác, a navyše vám v rámci poskytovania komplexných web služieb ponúka následnú realizáciu SEO optimalizácie vašej www stránky na základe návrhu analýzy SEO optimalizácie.

Proces SEO analýzy

SEO analýza vám poskytne pohľad na vašu web stránku z hľadiska SEO optimalizácie – Search Engine Optimization. Pretože jej cieľom je vytvoriť úspešnú web stránku s popredným umiestnením vo vyhľadávačoch a s rastúcim počtom návštevníkov, jej súčasťou sú viaceré čiastkové SEO analýzy:

  • analýza situácie na internetovom trhu
  • analýza konkurencie a vašej konkurencieschopnosti
  • analýza kľúčových slov
  • analýza vašej web stránky a oblasti online podnikania
  • analýza vašich požiadaviek a očakávaní

Dôležité faktory na web stránke, ktoré hodnotí SEO analýza:

  • štruktúra a usporiadanie webu, webdizajn, štruktúra nadpisov
  • zvolené kľúčové slová, hustota kľúčových slov, meta dáta
  • technické spracovanie, tvorba webu, HTML kód, CSS
  • negatívne faktory pre vyhľadávacie roboty a koncového užívateľa – neprehľadná navigácia, duplicita, presmerovania

Analýza kľúčových slov

Kľúčové slová sú to najdôležitejšie, čo definuje a identifikuje váš online biznis. Sú nevyhnutným nástrojom pre SEO optimalizáciu a internet marketingRelytech na základe vašich požiadaviek a SEO analýzy správne zadefinuje kľúčové slová a zostaví zoznam kľúčových slov, ktoré najlepšie vystihujú oblasť vášho podnikania a zároveň sú najpoužívanejšie užívateľmi internetu.

Využite služby spoločnosti Relytech a nechajte prejsť vašu web stránku procesom SEO analýzy, v ktorom pre vás vytvorí návrh profesionálnej SEO optimalizácie. Dovoľte vášmu webu zarábať s úspešne aplikovanou optimalizáciou pre vyhľadávače od firmy Relytech.