Internetová reklama

Internet ponúka bohaté možnosti prezentácie svojho biznisu online a je prístupný množstvu internet marketingových stratégií, ktorých súčasťou je aj profesionálna internetová reklama.

Internetová reklama a jej ciele

Internetová reklama je prispôsobená špecifikám Internetu najmä svojou flexibilitou a kreativitou. Cieľom internetovej reklamy je osloviť presne zvolenú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov, a teda zabezpečiť, aby sa vaša web stránka objavovala práve tam, kde je to potrebné.

Relytech vám ponúka profesionálnu tvorbu akéhokoľvek typu internetovej reklamy prispôsobenej na MIERU pre vašu web stránku a váš online biznis.

Relytech vám pomôže s definovaním vašich marketingových cieľov, pripraví dôkladnú SEO analýzu vašej firmy a web stránky, na základe ktorej nájde v procese SEO optimalizácie pre vyhľadávače adekvátne kľúčové slová pre váš online biznis a navrhne vhodý typ internetovej reklamy.

Kontextová internetová reklama

Kontextová internetová reklama je založená na predpoklade, že ľudia čítajúci konkrétny text s určitou tematikou, napríklad o tvorbe web stránok, sa budú zaujímať aj o služby alebo produkty, ktoré s danou tematikou súvisia, napríklad tvorba web stránok na mieru, webdizajn alebo správa web stránokSystém kontextovej reklamy zobrazí na web stránke iba tie reklamy, ktorých obsah je relevantný k obsahu danej stránky.