Registrácia do katalógov

Web stránky a internetové katalógy

Veľa používateľov Internetu vyhľadáva informácie pomocou vyhľadávačov alebo katalógov. Registrácia vašej web stránky do internetových katalógov prostredníctvom firmy Relytech Nitra preto výrazne prispieva k zvýšeniu počtu vašich návštevníkov. Registrácia do katalógov je tiež súčasťou dobrej optimalizácie pre vyhľadávače - SEO.

Registrácia do online katalógov je proces zadávania informácií o vašej web stránke do internetových katalógov. Online katalóg je ručne editovaný vyhľadávač, čo znamená, že ak chcete, aby sa v ňom vaša web stránka nachádzala, musíte do neho informácie ručne vložiť. Po ich vložení je daná web stránka zhodnotená a po kladnom vybavení vašej požiadavky o registráciu je zaradená do databázy katalógu.

Relytech, s.r.o. Nitra vašu web stránku zaregistruje do kvalitných slovenských i zahraničných katalógov s použitím správnych kľúčových slov ako súčasti optimalizácie pre vyhľadávače.

Internetové vyhľadávače a katalógy

Hlavný rozdiel medzi internetovým vyhľadávačom a katalógom je v spôsobe, akým je web stránka zaradená do danej databázy. Vyhľadávače prehľadávajú a monitorujú web stránky pomocou istého softvéru  a zaznamenávajú informácie o konkrétnej web stránke. Niektoré vyhľadávače zaradia vašu web stránku do svojho zoznamu automaticky aj pomocou registrácie do katalógov, o ktorú sa profesionálne postará spoločnosť Relytech v Nitre.

V prípade katalógov sa vaša web stránka zobrazí na stránkach daného katalógu iba po jej manuálnej registrácii v kategórii, ktorú ste si zvolili. Existujú všeobecné katalógy s kategóriami z najrôznejších oblastí a špecifikované katalógy obsahujúce len kategórie zo špecifickej oblasti. Niektoré katalógy sú platené, ale väčšina poskytuje svoje služby bezplatne.

Relytech profesionálne zaregistruje vašu web stránku do množstva slovenských a zahraničných katalógov a prispeje k zvýšeniu počtu návštevníkov vašej web stránky vďaka kvalitnej optimalizácii pre vyhľadávače - SEO.

 
Objednajte si web služby
Nezáväzná objednávka alebo
cenová ponuka pre web stránku
Kontaktné informácie
email: relytech@relytech.com
© 2018 Relytech, s.r.o. Nitra, všetky práva vyhradené