Internetová reklama a internet marketing

Internetová reklama

Internet ponúka bohaté možnosti prezentácie svojho biznisu online a je prístupný množstvu internet marketingových stratégií, ktorých súčasťou je aj profesionálna internetová reklama.

Internetová reklama a jej ciele

Internetová reklama je prispôsobená špecifikám Internetu najmä svojou flexibilitou a kreativitou. Cieľom internetovej reklamy je osloviť presne zvolenú cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov, a teda zabezpečiť, aby sa vaša web stránka objavovala práve tam, kde je to potrebné.

Relytech vám ponúka profesionálnu tvorbu akéhokoľvek typu internetovej reklamy prispôsobenej na MIERU pre vašu web stránku a váš online biznis.

Relytech vám pomôže s definovaním vašich marketingových cieľov, pripraví dôkladnú SEO analýzu vašej firmy a web stránky, na základe ktorej nájde v procese SEO optimalizácie pre vyhľadávače adekvátne kľúčové slová pre váš online biznis a navrhne vhodý typ internetovej reklamy.

Typy internetovej reklamy

  • Banerová reklama - umožňuje osloviť veľké množstvo internetových užívateľov. Medzi efektívne možnosti umiestnenia banerovej internetovej reklamy patria internetové katalógy, odborné či zábavné a oddychové portály alebo spravodajské servery.
  • Kontextová reklama - umožňuje čo najpresnejšie zacielenie reklamného odkazu. Je obľúbeným typom reklamy zobrazujúcim sa v internetových vyhľadávačoch.
  • PPC systémy - fungujú na princípe kontextovej reklamy. K najvýznamnejším predstaviteľom PPC systémov (ang. Pay Per Click - platba za kliknutie) patrí ETARGET a Google AdWords.
  • PR články - publikovanie PR článkov na Internete (ang. Article Submission) prispieva k budovaniu pozitívnej reklamy vášho biznisu a k eliminácii negatívnej reklamy.

Kontextová internetová reklama

Kontextová internetová reklama je založená na predpoklade, že ľudia čítajúci konkrétny text s určitou tematikou, napríklad o tvorbe web stránok, sa budú zaujímať aj o služby alebo produkty, ktoré s danou tematikou súvisia, napríklad tvorba web stránok na mieru, webdizajn alebo správa web stránok. Systém kontextovej reklamy zobrazí na web stránke iba tie reklamy, ktorých obsah je relevantný k obsahu danej stránky.

 
Objednajte si web služby
Nezáväzná objednávka alebo
cenová ponuka pre web stránku
Kontaktné informácie
email: relytech@relytech.com
© 2018 Relytech, s.r.o. Nitra, všetky práva vyhradené