Názov firmy: Relytech, s.r.o.
Poštová adresa: Jelenecká 47/D
949 01 Nitra
E-Mail: relytech@relytech.com
Web: www.relytech.sk
IČO: 36 766 461
IČ DPH: SK2022363662
Bankové spojenie Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0233821424/0900
IBAN: SK9109000000000233821424
SWIFT: GIBASKBX

Relytech, s.r.o. je registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka 19793/N